STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

SZKOLENIA

Terminy szkoleń do uzgodnienia:
Ryszard Iwanowski tel: 510 026 350 lub
Marek Tymosiuk 508 073 747
albo bezpośrednio do pozostałych członków Zarządu Oddziału.

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄ DO EGZAMINU W ZAKRESIE SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI POSIADANYCH PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI w:

Grupie 1:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczna,

Grupie 2:
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,

Grupie 3:
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe,

NA STANOWISKACH DOZORU i EKSPLOATACJI (zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z dnia 21 maja 2003 roku nr 89 poz. 828)).