STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

O NAS

Oddział Białostocki Stowarzyszenia Polskich Energetyków specjalizuje się w prowadzeniu działalności oświatowej i doradczej w zakresie energetyki, bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dysponując wykwalifikowaną specjalistyczną, czynną zawodowo kadrą inżynierską, zapewniamy wysoki poziom usług w zakresie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, organizowania branżowych konferencji, sympozjów i spotkań specjalistycznych, opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych, szczególnie w zakresie gospodarki energetycznej, opracowywania rozwiązań i projektów systemów, instalacji i urządzeń energetycznych, automatyki przemysłowej oraz koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną w przemyśle, opracowywanie programów pracy i instrukcji eksploatacji. Dysponujemy własną komisją egzaminacyjną, prowadzącą egzaminy sprawdzające okresowo kwalifikacje, wymagane dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru.