STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Do pobrania

W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego należy skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych.

W razie ewentualnych problemów z wykorzystaniem generatora, poniżej do pobrania znajdują się następujące wnioski w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf (do wydrukowania i wypełnienia odręcznego):

Uwaga! Wniosek należy POBRAĆ, zapisać na swoim komputerze, a dopiero następnie wydrukować.

Bardzo prosimy zwrócić uwagę przy wydruku, na zachowanie odpowiedniego układu stron. Wniosek powinien mieć formę jednej (!!!) kartki formatu A4, zadrukowanej obustronnie (!!!). Na pierwszej stronie znajdują się dane, wypełniane przez przystępującego do egzaminu wraz z jego oświadczeniem, a na odwrocie (drugiej stronie wniosku) powinien znaleźć się protokół z egzaminu (do wypełnienia przez Komisję Egzaminacyjną w czasie egzaminu). Przed wydrukowaniem, wniosek należy POBRAĆ i ZAPISAĆ.

Poniżej wzór zaświadczenia, wystawianego przez pracodawcę, potwierdzającego doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: