STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

LOGO Stowarzyszenie Polskich Energetyków Białystok

Stowarzyszenie Polskich Energetyków
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

RODO

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 4 / 4U, 15-025 Białystok, posiadające Regon 051724741, NIP 966-15-30-314, KRS 0000102808, tel. kom: 510 026 350, e-mail: spe.bialystok@gmail.com. Podane przez Pana/ią dane we wniosku egzaminacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozliczenia kursu/szkolenia oraz sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Dostęp do Pana/i danych będzie posiadał wyłącznie administrator danych oraz osoby i podmioty, które działają na jego zlecenie w określonym zakresie przetwarzania. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pana/i dane będą przechowywane przez okres ważności wydanego świadectwa kwalifikacyjnego, wynikający z przepisów prawa energetycznego, oraz maksymalnie do 2 lat po tym okresie. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/nią zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeżeli uzna Pan/i iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami. Podane przez Pana/a dane we wniosku egzaminacyjnym wymagane przez przepisy prawa energetycznego są niezbędne do przeprowadzenia kursu/szkolenia oraz sprawdzenia kwalifikacji i wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację powyżej wymienionych celów. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych, odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi kontakt z Panem/ią oraz może wpłynąć na właściwy dobór tematyki kursu/szkolenia. Pana/i dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są profilowane.

Ponadto w związku ze zmianą polityki ochrony danych osobowych, będą Państwo każdorazowo przy podawaniu danych osobowych, zobowiązani do podpisania oświadczenia o treści jak poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 4 / 4U, 15-025 Białystok, moich danych osobowych zawartych we wniosku egzaminacyjnym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozliczenia kursu/szkolenia oraz sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa kwalifikacyjnego.”